Przyszłych wydarzeń w kalendarzu
0
Zarejestrowanych użytkowników
0

Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

Witaj w Polityce prywatności TINOLA („Polityka Prywatności”)! Wyjaśnimy Ci, w jaki sposób zbieramy, przechowujemy, chronimy i udostępniamy Twoje dane oraz komu je udostępniamy. Sugerujemy przeczytanie tego w połączeniu z naszymi Warunkami użytkowania („Regulaminem”).

 

WPROWADZENIE

 

 1. Niniejsza polityka prywatności określa sposób, w jaki firma PRO2WEB Krzysztof Jereczek, al. Niepodległości 727 81-840 Sopot, NIP: 5851414721 (zwana dalej Operatorem) gromadzi i przechowuje niedostępne publicznie informacje o Klientach (m.in. imię i nazwisko Użytkownika, adres poczty elektronicznej, adres stałego miejsca zamieszkania, numer dowodu tożsamości, PESEL, Numer Identyfikacji Podatkowej, płeć, data urodzenia, obywatelstwa (rezydencja dla celów podatkowych), kwota inwestycji, numer rachunku bankowego (IBAN), informacja dotyczących banku (BIC)
 2. Operator (dalej jako „my”) uznaje ochronę Państwa Danych osobowych w kontekście wszystkich świadczonych przez nas usług za niezmiernie ważną. W związku z tym Państwa Dane osobowe są gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane wyłącznie na podstawie i w granicach właściwych przepisów prawa.
 3. Operator podlega przepisom dotyczącym ochrony danych osobowych, które obowiązują w Rzeczypospolitej Polskiej, w tym przepisom ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 133, poz. 883). Oświadczenie o polityce prywatności określa sposób, w jaki zarządzamy Danymi osobowymi, jakie Państwo nam przekazujecie i jakie przechowujemy o naszych użytkownikach oraz sposób, w jaki chronimy powyższe Dane („Polityka”).
 4. W celu realizacji umowy Użytkownik musi udzielić Operatorowi zgody na przetwarzanie i gromadzenie swoich danych osobowych. Użytkownik może w każdym czasie cofnąć udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych oznaczać będzie niemożność do świadczenia usług przez Operator i będzie stanowiło podstawę do rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy, aby skontaktowali się Państwo z naszym zespołem obsługi klienta pod adresem: kontakt@tinola.pl przed rozpoczęciem korzystania z naszych witryn internetowych i platform.
 5. Gromadzimy dotyczące Państwa Dane, gdy (a) zakładacie Państwo konto użytkownika i udostępniacie Państwo swoje Dane za pośrednictwem formularzy rejestracji elektronicznej.

WYKORZYSTANIE DANYCH

 1. Korzystamy z Państwa Danych w celu spełnienia wymogów regulacyjnych i prawnych, w celach administracyjnych i obsługi klienta, aby zapewnić, że oferowane przez nas treści i usługi odpowiadają Państwa potrzebom i zainteresowaniom.
 2. Przechowujemy Państwa Dane w celach, o których mowa powyżej, przez uzasadniony czas, nie dłuższy niż okres, na jaki zawarta została Umowa Inwestycyjna i okres potrzebny do jej realizacji. Dane wykorzystywane do komunikacji z Państwem (nazwisko, numer telefonu i adres e-mail) przechowywane są przez czas nieokreślony do momentu rozwiązania Umowy Użytkownika, zgodnie z postanowieniami Regulaminu zamieszczonego na stronie www.tinola.pl.
 3. Przekazując nam swoje Dane osobowe zgadzają się Państwo na przetwarzanie przez nas Państwa Danych w powyższych celach.
 4. Muszą Państwo pamiętać, że publikując informacje o sobie lub podczas korzystania z funkcji przesyłania wiadomości w celu komunikowania się z innymi Użytkownikami ilość udostępnianych danych osobowych odbywa się na własne ryzyko. Prosimy o zapoznanie się z sekcją poniżej, aby uzyskać więcej informacji o tym, kto może uzyskać dostęp do tego, co Państwo publikujecie.
 1. Informacje o weryfikacji profilu (w tym informacje biometryczne); Ze względów bezpieczeństwa i zapewnienia, jak najlepszego doświadczenia użytkownika możemy wymagać od Użytkowników weryfikacji ich kont prosząc o numer telefonu, a w niektórych przypadkach możemy również poprosić o weryfikację fotograficzną. Chcemy uniknąć tworzenia fałszywych kont, które mogą być wykorzystywane do złośliwych działań i cyberprzestępczości – zagrażają one sieci Tinola. Ta weryfikacja może być przez nas wymagana w celu zapobiegania oszustwom. Mogą Państwo również dobrowolnie zweryfikować swoje zdjęcie (aby dodać do swojego profilu niebieską plakietkę „zweryfikowany”).

Jeśli zdecydują się Państwo zweryfikować swoje zdjęcie profilowe, zeskanujemy je. Skanowanie może obejmować wykorzystanie technologii rozpoznawania twarzy, abyśmy mogli porównać przesłane przez Państwa zdjęcie ze zdjęciem profilowym, aby upewnić się, że jesteście tym, za kogo się podajecie. Nie dodajemy zdjęć weryfikacyjnych do Państwa profilu. Przechowujemy skany, abyśmy mogli zweryfikować profil w przyszłości oraz do celów prowadzenia dokumentacji, dopóki nie będziemy ich już potrzebować do takich celów lub przez trzy lata po ostatniej interakcji z nami, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Po wygaśnięciu odpowiedniego okresu przechowywania podejmujemy uzasadnione pod względem handlowym kroki, aby trwale i bezpiecznie usunąć skany z naszych systemów.

 1.  Jeśli zdecydują się Państwo na zakup którejkolwiek z naszych usług premium, przetworzymy Wasze dane dotyczące płatności i zachowamy je bezpiecznie w celu zapobiegania oszustwom.
 2. Używamy zautomatyzowanych systemów i zespołu moderatorów do monitorowania i przeglądania kont (w tym zdjęć i wszelkich innych informacji przesłanych do profili użytkowników) oraz wiadomości dotyczących treści wskazujących na naruszenie naszych Warunków korzystania. Jeśli konto lub wiadomość spełniają określone kryteria, które wskazują na prawdopodobieństwo naruszenia Warunków użytkowania, odpowiednie konto zostanie ostrzeżone, a dostęp użytkownika ograniczony i/lub zablokowany. Użytkownicy, których to dotyczy, mogą skontaktować się z Tinolą, aby zakwestionować decyzję poprzez adres e-mail kontakt@tinola.pl. Jeśli opublikują Państwo coś, co jest niezgodne z naszymi Warunkami korzystania, zastrzegamy sobie prawo do usunięcia lub ograniczenia dostępu do Konta.

BEZPIECZEŃSTWO I INTEGRALNOŚĆ DANYCH

 1. Chronimy Państwa Dane poprzez wykorzystanie technologii ochrony Danych i takich narzędzi, jak zapory sieciowe i szyfrowanie Danych. Wymagamy także, aby korzystali Państwo z osobistego loginu i hasła za każdym razem, kiedy logują się Państwo na swoje konto w trybie online. Udostępniamy Dane w naszej siedzibie wyłącznie członkom kierownictwa lub pracownikom w oparciu o zasadę ograniczonego dostępu.

ZMIANY DO POLITYKI PRYWATNOŚCI

 1. Niniejsza Polityka może być aktualizowana, aby odzwierciedlić zmiany w sposobie prowadzenia działalności i naszych praktykach oraz aby zapewnić zgodność jej treści ze zmianami w prawie, zmianami technologicznymi oraz zmianami w otoczeniu gospodarczym. Wszelkie posiadane przez nas informacje będą podlegać postanowieniom najbardziej aktualnej wersji niniejszej Polityki.

 

ŁĄCZA

 1. Nasza usługa może zawierać łącza (linki) do innych witryn internetowych. Nie ponosimy odpowiedzialności za treść takich witryn ani za inne polityki prywatności obowiązujące w takich witrynach internetowych. Powinni Państwo zapoznać się z regulaminem użytkownika i oświadczeniami w sprawie prywatności w tych witrynach internetowych, do których zostaniecie przeniesieni z naszej witryny internetowej, a które gromadzą informacje w Internecie. Nasz regulamin użytkownika i nasza polityka prywatności znajdują zastosowanie wyłącznie do informacji gromadzonych przez nas zgodnie z niniejszą Polityką.

AKTUALIZACJA INFORMACJI

 1. Jeśli uważają Państwo, że nasze Dane są w jakimkolwiek zakresie niedokładne, prosimy o bezzwłoczne powiadomienie nas o tym. Zapewniamy, że podejmiemy działania w celu zbadania tej sprawy i – jeśli to konieczne – skorygujemy wszelkie nieścisłości tak szybko, jak będzie to możliwe.