OGÓLNOPOLSKI
0
Przyszłych wydarzeń w kalendarzu
0
Zarejestrowanych użytkowników
SoulZouk Weekender w/ Kris & Klaudia

SoulZouk Weekender w/ Kris & Klaudia

SoulZouk Weekender w/ Kris & Klaudia
20
kwiecień

start
za:

00
dni
00
godzin
00
minut
00
sekund

SoulZouk Weekender w/ Kris & Klaudia

organizator nie dodał danych
organizator nie dodał danych
20 kwietnia 2024
12:00
21 kwietnia 2024
18:00
organizator nie dodał danych
organizator nie dodał danych
organizator nie dodał danych

Udostępnij:

ostatnia aktualizacja: 01-03-2024 0:03

Kris Leczek i Klaudia Potoniec poprowadzą dla Was 9h warsztatów SoulZouka.
MIEJSCE: Studio ABRA, al. Jana Pawła II 11, 00-823 Warszawa
POZIOM: open

PROGRAM:
Piątek 19.04.2024 – Tango Milonga
21:00-2:00 1h warsztat z Krisem & Klaudią
+ pre-party (nie wliczone w cenę wydarzenia)

Sobota 20.04.2023
12:00-18:00 5h warsztatów z 1h przerwą
22:00-3:00 impreza

Niedziela 21.04.2024
12:00-17:00 4h warsztatów z 1h przerwą
17:00-18:00 practis

BILETY:
FULL PASS LEADER / FOLLOWER (10h warsztatów + impreza w sobotę) / PLN 250
COUPLE PASS – 1 LEADER & 1 FOLLOWER (10h warsztatów + impreza w sobotę) / PLN 440

REJESTRACJA:
https://forms.gle/Qv6T42b8EA5wzp6JA

Liczba miejsc ograniczona
UWAGA: Ze względu na limit dostępnych miejsc, będzie brana pod uwagę kolejność rejestracji wraz z dokonaniem płatności. Zastrzegamy sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia rejestracji, ze względu na dysproporcję w zapisach lub osiągniecie limitu.

INSTRUKTORZY:
Kris Leczek (DJ SoulZ)
Podstawy których uczy Kris to komfort, prowadzenie, kontakt i przyjemność. Jego styl tańca zakorzeniony jest w brazylijskim SoulZouk opartym na organicznym ruchu i celebracji „pięknego chaosu” tańca i wszystkiego co on przynosi: połączenia, kreatywności, muzykalności, zabawy, inspiracji i interpretacji. Głównym kompasem w tańcu jest intuicja i empatia do drugiej osoby, a nie precyzja wykonywania znanych ruchów i figur tanecznych. SoulZouk wykorzystuje biomechanikę i znajomość anatomii do tworzenia nieskończonej ilości elementów i stale ewoluującej formy.

Kris od 2003-go roku zafascynowany jest świadomym ruchem i relacjami na poziomie ciała, ducha i źródła. Nauczanie taneczne Krisa jest mocno nasycone wieloma praktykami jak medytacja, Qigong, Tai Chi oraz terapia tańcem i kontakt improwizacja. Jego droga taneczna nie skupia się tylko na ruchu, ale jednocześnie stawia na rozwój wewnętrzny, budowanie wrażliwości oraz empatię w stosunku do partnera i świata.

Kris jest certyfikowanym instruktorem tańca w organizacji UKA w Wielkiej Brytanii. Prowadził własną szkołę tańca w Szkocji i przez wiele lat uczył Salsy i Bachaty w Wielkiej Brytanii. Swoją przygodę̨ z Zoukiem rozpoczął w 2010 w Londynie i rok później odbył swoją pierwszą wyprawę̨ do Brazylii, gdzie odkrył SoulZouk i zaczął naukę̨ z twórcami tej metodologii. Został pierwszym certyfikowanym instruktorem SoulZouka spoza Brazylii i rozpropagował tą metodologię w Europie.

Klaudia Potoniec
Instruktorka Zouka brazylijskiego, tancerka wielu scen na terenie Europy i Azji. Klaudia od wielu lat zgłębia różne style Zoukowe, m. in. LambaZouk, SoulZouk, Traditional Zouk, jednak nie obce pozostają jej również inne style taneczne takie jak Modern Jazz, Impro czy Fusion. Swoją wiedzę czerpała od najlepszych nauczycieli Zoukowych z całego świata w tym od twórcy SoulZouka – China. Podczas uczenia techniki tańca Klaudia stawia szczególnie duży nacisk na grounding, ruch bioder, izolacje, connection i flow, a w przekazaniu tej wiedzy pomaga jej wieloletnie zaplecze pedagogiczne. Według niej, to bycie naturalnym oraz połączenie techniki z czuciem stanowi piękno tego tańca i to właśnie tę ideę chce wam przekazać.

KONTAKT:
Napisz do nas na priv lub
zadzwoń 692 999 886

>>>ENG
Kris Leczek and Klaudia Potoniec will lead 9h SoulZouk workshops for you.
PLACE: Studio ABRA, al. Jana Pawła II 11, 00-823 Warszawa
LEVEL: open

PROGRAM:
Friday 19.04.2024– Tango Milonga
20:00-2:00 1h workshop with Kris & Klaudia + pre-party (not included in event price)

Saturday 20.04.2024
12:00-18:00 5 hours of workshops with a 1-hour break
22:00-3:00 party

Sunday 21:04.2024
12:00-17:00 4 hours of workshops with a 1-hour break
17:00-18:00 practis

TICKETS:
FULL PASS LEADER / FOLLOWER (10 hours of workshops + Saturday party) / PLN 250
COUPLE PASS – 1 LEADER & 1 FOLLOWER (10 hours of workshops + Saturday party) / PLN 440

REGISTRATION:
https://forms.gle/Qv6T42b8EA5wzp6JA

The number of tickets is limited
NOTE: Due to the limit of available spots, the order of registration and payment will be taken into account. We reserve the right to close the registration earlier, due to the disproportion in the leader/follower ratio or reaching the limit.

INSTRUCTORS:
Kris Leczek (DJ SoulZ)
The basics Kris teaches are comfort, guidance, contact and pleasure. His dance style is rooted in the Brazilian SoulZouk based on organic movement and celebration of the „beautiful chaos” of dance and all that it brings: connection, creativity, musicality, fun, inspiration and improvisation. The main compass in dance is intuition and empathy for another person, not the precision of performing known movements and dance combinations. SoulZouk uses biomechanics and knowledge of anatomy to create an infinite number of elements and a constantly evolving form.

Since 2003, Kris has been fascinated by conscious movement and connection at the level of the body, the spirit and the source. Kris’s dance teachings are heavily influenced by many practices such as meditation, Qigong, Tai Chi as well as dance therapy and contact improvisation. His dance path focuses not only on movement, but also on inner growth, fostering sensitivity and empathy towards his partner and the world.

Kris is a certified dance instructor in UKA organization in Great Britain. He ran his own dance school in Scotland and taught Salsa and Bachata in the UK for many years. He began his adventure with Zouk in 2010 in London, and a year later he made his first trip to Brazil, where he discovered SoulZouk and began studying with the creators of this methodology. He became the first certified SoulZouk instructor outside of Brazil and continues to spread this methodology in Europe.

Klaudia Potoniec
Dance instructor of Brazilian Zouk. During the last few years Klaudia has been dancing in Europe and Asia gaining knowledge about different Zouk styles, including SoulZouk, Lambazouk and traditional Zouk. She is also a dancer of Modern Jazz, Impro and Fusion. She learnt Zouk from the best Zouk dancers worldwide, e.g. the creator of SoulZouk – China. When teaching Zouk, Klaudia puts special emphasis on grounding, hip movements, body isolations, connection and flow. Her pedagogical experience helps in passing the knowledge amongst students. According to her, the combination of dance technique and feeling constitutes the beauty of this dance.

CONTACT:
Contact us at 692 999 886

ABRA Studio
al. Jana Pawła II 11/422, 00-828 Warszawa, Polska
Template is not defined.